Müəllimlər

Tam adı:Bayramov Bayram Tanrıverdi


 

Bayramov Bayram Tanrıverdi oğlu 1914-cü ilin may ayının 15-də  Bolnisi rayonunun Saraçlı kəndində anadan olmuşdur. 1931-ci ildə Saraçlı orta məktəbini qurtarıb, Faxralı kəndinin 7 illik məktəbinə daxil olub. 1934-cü ildə həmin məktəbi qurtarıb Tbilisi Pedoqoji texnikomuna daxil olub.1938-ci ildə Pedoqoji texnikomu qurtararaq Ağbulaq rayonunun Nabilnar ibtiadi məktəbinə müdir təyin olunmuşdur. 1939-cu ilin noyabr ayının 18-də ordu sıralarına çağrılmışdır və 1946-cı ilin mart ayına qədər ordu sıralarında qulluq etmişdir.  1941—1945 -ci il böyük vətən müharibəsində iştirak etmişdir.

1946-cı ilin sentyabr ayından 1950-ci ilə kimi Faxralı kəndi Şahbuzlu məktəbində, 1950-ci ildən 1951-ci ilin dekabr ayına kimi Faxralı kənd orta məktəbində işləmişdir.

1951-ci ildən Saraçlı kənd orta məktəbində əvvəlcə kimya-biologiya müəllimi, 20.08.1963 – 01.02.1967 tarixlərində məktəbin istehsalat tədrisi üzrə direktor müavini, daha sonra isə 20.08.1967 -  20.08.1978 tarixlərində  məktəbin təşkilatçısı vəzifəsində işləmişdir.

Bayramov Bayram Tanrıverdi oğlu 1991-ci ildən məktəbdən ayrımışdır.

 

Haqqın rəhmətində qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Bayramov Musa Məhəmməd


    Bayramov Musa Məhəmməd oğlu  1938-ci ildə Bolnisi rayonunun Saraçlı kəndində anadan olmuşdur. 1951-ci ildə saraclı orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuş və 1958-ci ilin noyabr ayında əsgərliyə çağrılmışdır. Əsgərlikdən qayıtdıqdan sonra 1962-ci ildə Bakı şəhəri 20 nömrəli F/G məktəbinin 9-cu sinifinə daxil daxil olub 1963-cü ildə həmin məktəbi bitirib AzP.T.İ-nun texnologiya fakultəsinə daxil olmuşdur.

1969-cu ildə Politexnik İnstitutunu bitirdikdən sonra Moldaviyanın Belçi şəhərinə təyinat almışdır. Orada bir il işlədikdən sonra Gürcüstana qayıtmışdır.

1971-ci ilin yanvar ayından  avqust ayına qədər Faxralı orta məktəbində Fizika müəllimi işləmişdir.

1971-ci ilin avqust ayından pensiya yaşına qədər Saraçlı orta məktəbində Fizika müəllimi işləmişdir.

 

22 aprel 2011-ci ildə haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Bədəlov Nəbi Paşa


Bədəlov Nəbi Paşa oğlu 1938-ci ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. 1944-cü ildə Saraçlı səkkizillik məktəbin birinci sinifinə daxil olub, 8-ci sinidi 1952-ci ildə bitirmişdir.

1952-ci ildə  Marneuli pedoqoji texnikomuna daxil olmuşdur. 1957-ci ildə həmin texnikomu bitirərək Saraçlı orta məktəbinə müəllim təyin olunmuşdur.

13 noyabr 1957-ci ildən 1960-ci ilə kimi Sovet ordusu sıralarında hərbi xidmətdə olmuşdur.

1960-cı ildən pensiya yaşına qədər Saraçlı orta məktəbində müəllim işləmişdir.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Eminov İmran Məhəmməd


Eminov İmran Məhəmməd oğlu 1935-ci ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. 1942-ci ildə Saraçlı səkkizillik məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşdur. 1951-ci ildə Saraçlı səkkizillik məktəbini bitirərək, həmin dərs ilində Arıxlı orta məktəbinə getmişdir.

Həmin məktəbi 1954-cü ildə bitidikdən sonra,  1955-ci ildə Bakı şəhərində Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi institutuna daxil olmuşdur.   Bədən Tərbiyəsi institutunu 1959-cu ildə bitirərək Bolnisi rayonunun İmirhəsən kənd orta məktəbinə təyinat almışdır.

1967-ci ildən isə  ömrünün sonuna qədər Saraçlı orta məktəbində bədən tərbiyəsi müəllimi işləmişdir.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

 

Tam adı:Əhmədov Tapdıq Mövlüd


Əhmədov Tapdıq Mövlüd oğlu 5 mart 1941-ci ildə Saraçlı kəndində kolxozcu ailəsində anadan olmuşdur. 1948-ci ildə həmin kəndin orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşdur və 1958-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1959-cu ildə Bakı 3 nömrəli tibb texnikomuna daxil olub, 1962-ci ildə həmin texnikomu bitirmişdir.

1962-1963-cü illərdə Saraçlı həkim məntəqəsində feldşer işləmişdir. 1963-cü ilin noyabr ayında Sovet ordusu sıralarına çağrılmış 1965-ci ilin dekabr ayında başa çatdırmışdır.

Əsgərlikdən qayıtdıqdan sonra Faxralı və Saraçlı həkim məntəqələrində 6 il feldşer işləmişdir.

1969-cu ildə S.M.Kirov adına ADU-nun qiyabi biologiya fakultəsinə daxil olmuşdur. Universitetdə oxumaqla bərabər Saraçlı orta məktəbində biologiya müəllimi işləməyə başlamışdır.

1975-ci ildə Universiteti bitirdikdən sonra ömrünün sonuna qədər Saraçlı orta məktəbində biologiya müəllimi işləmişdir.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Əhmədova Gülnaz Əhməd


Əhmədova Gülnaz Əhməd qızı 1928-cü ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində kolxozcu ailəsində anadan olmuşdur. 1933-ci ildə həmin Saraçlı ibtidai məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuşdur və həmin məktəbin 4-cü sinifini 1937-ci ildə bitirmişdir.

Təhsilini davam elətdirmək üçün Bolnisi 7 illik məktəbinin 5-ci sinifinə daxil omuş və həmin məktəbin 7-ci sinifini 1940-cı ildə bitirmişdir. Həmin ilin sentyabr ayında Bolnisi kənd təsərrüfatı texnikumuna aqronomluq şöbəsinin 1-cu kursuna daxil olmuşdur və 1944-cü ildə bitimişdir. İxtisasını təkmişlləşdirmək üçün 1945-ci ildə Tbilisidə pedoqoji texnikumuna daxil olmuş və 1945-ci ildə həmin ildə də bitirmişdir.

1945\46-cı tədrdis ilində Bolnisi rayonunun Mığırlı kəndində müəllimə işləmişdir. 1949-cu ildə Bolnisi rabitə idarəsində teleqrafist işləmişdir.

1950-ci ildən Saraçlı orta məktəbində müəllimə işləmişdir.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Əhmədova Gövhər Camal


Əhmədova Gövhər Camal qızı 1954-cü ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində kolxozcu ailəsində anadan olmuşdur. 1962-ci ildə həmin Saraçlı orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuşdur və 1972-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1972-ci ildə Şamaxı pedoqoji məktəbinin müəllimə hazırlayan İbtidai sinif şöbəsinə daxil olmuşdur. 1974-cü ildə Şamaxı pedoqoji məktəbini bitirmişdir və Saraçlı orta məktəbində müəlimə işləməyə başlamışdır.

 

Tam adı:Əlimərdanov Veys Mahmud


Əlimərdanov Veys Mahmud oğlu 1921-ci ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində anadan olmuşdur. 1929-ci ildə Saraçlı kəndindəki ibtidai  məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşdur. 1937-ci ildə Saraçlı natamam orta məktəbinin 7-ci  bitirərək, Borçalı pedagoji məktəbinin 1-ci kursuna daxil olub. 1940-cı ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1940-cı ilin oktyabrında Borçalı hərbi komissarlığı tərəfindən həqiqi hərbi xidmtə çağrılmışdır. 1941-ci ildən 1943-cü ilin avqust ayına qədər Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir.

1943-cü ilin avqustunda ordudan tərxis olunmuşdir. 1943-cü ilin 20 avqustundan 1 nəyabra qədər Bolnisi rayon maarif şöbəsi tərəfindən İmirhəsən səkkizillik məktəbinə hərbi təlim müəllimi təyin olunmuşdur.

1943-cü ilin 1 noyabrından Bolnisi rayonu üzrə Asoaviaxim təşkilatına sədr vəzifəsinə göndərilib. 1944-cü ildə Bolnisi rayon ticarət təşkilatının təlimatçısı vəzifəsində çalışmışdır. 1947-ci ildən 1950-ci ilə kimi Saraçlı kənd spvetliyi üzrə məntəqə yağ qəbuledici vəzifəsində çalışmışdır.

1951-ci ilin 1 sentyabrından Saraçlı səkkizillik məktəbinə ibtidai siniflər üzrə müəllim təyin olunmuşdur.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

 

Tam adı:Əliyev Paşa Mustafa


Əliyev Paşa Mustafa oğlu 1929-cu ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 1936-ci ildə Saraçlı kəndindəki 7 illik  məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşdur və həmin məktəbinin 7-ci  sinifini 1942-ci ildə bitirmişdir.

1942-ci ildən 1946-cı ilə qədər ailə vəziyyətinin ağır olduğuna görə təhsilini davam etdirə bilməyib Saraçlı Voroşilov adında kolxozda işləmişdir.

1946-cı ilin sentyabrında təhsilini davam elətdimrək üçün Bolnisi rayonunun Faxralı orta məktəbinə daxil olub və məktəbin 10-cu sinifini 1949-cu ildə bitirmişdir. 1949-cu ilin iyul ayında Sovet ordusu sıralarına çağrılmışdır və 1952-ci ildə ordu sıralarında tərxis olunmuşdur.

1953-cü ildə Saraçlı Rustaveli adına kolxozda işləmişdir. 1954-cü ildə təhsilini Azərbaycanın Kirovabad şəhərindəki bədən tərbiyəsi texnikumuna daxil olaraq həmin texnikumu 1957-ci ildə fərqlənmə ilə bitirmişdir.

1957-ci ildən 1960-cı ilin yanvar ayına qədər Dmanisi rayonunun Dağ arxlı kəndində bədən tərbiyəsi müəllimi işləmişdir.

1960-cı ilin yanvar ayından Saraçlı orta məktəbində ibtidai sinif müəllimi işləmişdir. Həmçinin 1960-cı ildən 1969-cu ilə qədər laborant vəzifəsində də işləmişdir.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Göyüşov Cəlal Əhməd


Göyüşov Cəlal Əhməd oğlu 1933-cü ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. 1939-cu ildə Saraçlı səkkizillik məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuşdur. 1947-ci ildə Saraçlı səkkizillik məktəbini 8-ci sinifini bitirərək, həmin dərs ilində Faxralı orta məktəbinin 9-cu sinifinə daxil olmuşdur. 1951-ci ildə həmin məktəbin 11-ci sinifini bitirmişdir.

1951-52- ci dərs ilində Saraçlı səkkizillik məktəbində kitabxana mudiri işləmişdir.  1952-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan dövlət bədən tərbiyəsi institutuna daxil olub və 1956-cı ildə həmin institutu bitimişdir.

1956-cı ildən   1993-cü ilə qədər  Saraçlı kənd orta məktəbində bədən tərbiyəsi müəllimi işləmişdir.

Tam adı:Həsənov Abdulla Qurban


Həsənov Abdulla Qurban oğlu 1919-cu ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində anadan olmuşdur. 1928-ci ildə Saraçlı kəndindəki ibtidai  məktəbin birinci sinifinə daxil olmuş,  1932-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1932-ci ildən 1936-cı ilə qədər Faxralı yediillik məktəbində oxumuşdur.

Təhsilini davam etdirmək üçün 1936-cı ildə Lüksemburq kənd təsərrüfatı texnikumunun mexanizasiya şöbəsinə daxil olmuş və 1940-cı ildə bitirmişdir.1940-cı ilin senytabrında Lüksemburq ( indiki Bolnisi) RXMŞ-si tərəfindən Bolnisi rayonunun Qaradaş kəndindəki bitidai məktəbə müdir təyin edilmişdir.

1941-ci ilin iyul ayından 1943-cü il iyun ayına qədər ordu sıralarında olmuşdur ( 568 nömrəli xüsusi sapyor batalyonunda). Ordudan qayıtdıqdan sonra 1943-cü ilin sentyabrında Bolnisi rayonunun Seneb İbtidai məktəbinə müdir təyin edilmiş və 1947-ci ilə qədər orada işləmişdir.

Həmçinin 1945-ci ildə Borçalı pedoqoji məktəbini bitirmişdir.

1947-ci ilin avqustun 20-dən Bolnisi rayonunun Faxralı kəndindəki Şahbuzlu  ibtidai məktəbinə müəllim göndərilmiş və 1952-ci ilin sentyabrına kimi həmin məktəbdə işləmişdir.

1952-ci ilin sentyabrından  1991-ci ilə qədər Saraçlı orta məktəbində müəllim işləmişdir.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Həsənova Şəfiqə Alı


Həsənova Şəfiqə Alı qızı 1925-ci ildə Lüksemburq (indiki Bolnisi) rayonu Saraçlı kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 1932-ci ilin sentyabrında  Saraçlı natamam orta  məktəbin birinci sinifinə daxil olmuş,  1938-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. Təhsilini davam elətdirmək üçün 1938-39-cu dərs ilində Tbilisi pedaqoji texnikumuna daxil olmuşdur. Tbilisi pedaqoji texnikumunu 1940-41-ci dərs ilində bitirib, təyinat üzrə Lüksemburq rayonunun Abdallı kəndində müəllim işləmişdir.

1946-ci ildən Saraçlı orta məktəbinə müəllim təyin olunmuşdur.

1950-ci ildə Bakı şəhərindəki Azərbaycan Dövlət Pedoqoji İnstitutunun dil - ədəbiyyat fakultəsinin qiyabi şöbəsinə daxil olub, 1956-ci ildə müvəffəqiyyətlə bitirmişdir.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Hüseynov Oruc İsa


Hüseynov Oruc İsa oğlu 1927-ci ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində anadan olmuşdur. 1936-ıi ildə Saraçlı kəndindəki 7 illik  məktəbin birinci sinifinə daxil olmuş,  1943-cü ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1943-cü ildən 1945-ci ilə kimi Saraçlı Voroşilov adına kolxozda işləmişdir. Təhsilini davam elətdirmək üçün 1945 – 1946-cı tədris ilində Faxralı  orta məktəbinin 8-ci sinifində oxumuşdur.

1946-cı ildə Marneuli pedaqoji texnikumuna daxil olub, 1950-ci ildə texnikumu bitirmişdir.

1950-ci ldən Saraçlı orta məktəbində müəllim işləmişdir.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Hüseynov Bayram Osman


Hüseynov Bayram Osman oğlu 1953-cü ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. 1960-cı ildə Saraçlı orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olub həmin məktəbi 1970-ci ildə bitirmişdir. 1971-ci ildə M.F.Axundov adına Xarici dillər institutununa daxil olub, 1975-ci ildə Xarici dillər institutunun alman dili fakultəsini bitirmişdir.

1975-ci ildən  də Saraçlı orta məktəbində alman dili müəllimi işləməyə başlamışdır.

 

17.01.1988 -ci il tarixində haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Hüseynov Mürsəl Həmzə


Hüseynov Mürsəl Həmzə oğlu 1920-cu ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində anadan olmuşdur. 1937-ci ildə Saraçlı kəndindəki 7 illik  məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşdur və həmin məktəbinin 7-ci  sinifini 1947-ci ildə bitirmişdir.

1947-48 ci dərs ilində Faxralı orta məktəbinin 8-ci sinifinə daxil olub və həmin məktəbin 11-ci sinifini 1950-ci ildə bitirmişdir.

Təhsilini davam elətdirmək üçün Tbilisi Puşkin adına iki illik əyani insitututa daxil olub, həmin insitututu 1953-cü ildə bitirmişdir.

1954-55-ci idərs ilində Saraçlı orta məktəbinə təyin olunaraq məktəbdə müəllim işləmişdir.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:İsmayılov Nəbi Həmid


İsmayılov Nəbi Həmid  oğlu 1935-ci ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. 1944-cü ildə Saraçlı kəndindəki 8 illik  məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşdur və həmin məktəbinin 8-ci  sinifini 1953-ci ildə bitirmişdir.

1953-cü ildə Azərbaycanın Kirovabad bədən tərbiyəsi texnikumuna daxil olub, 1956-cı ildə texnikumu bitirmişdir.

1956- cı ildən 1959-cu ilə kimi Saatlı rayonunun Əli-Sultanlı orta məktəbində bədən tərbiyəsi müəllimi işləmişdir.1959-cu ildən Bolnisi rayonu Faxralı məktəbində bədən tərbiyəsi müəllimi işləmişdir.

1966-cı ildən isə Saraçlı kənd orta məktəbində ibtidai sinif müəllimi işləmişdir.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:İsmayılova Kəklik  Əmirxan


İsmayılova Kəklik  Əmirxan  qızı 1954-cü ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində anadan olmuşdur. 1961-ci ildə Saraçlı kəndindəki orta  məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşdur və həmin məktəbi 1972-ci ildə bitirmişdir.

1972-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin fizika fakultəsinə daxil olub, 1976-cı ildə bitirmişdir.

1976-cı ildən – 1994-cü ilə  Saraçlı orta məktəbinə fizika müəlliməsi işləmişdir.

 

1994-ü cü ildə Bakı şəhərinə köçmüşdür.

Tam adı:Mehrabov Əhməd Yunis


Mehrabov Əhməd Yunis  oğlu 1922-ci ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində kasıb kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 1930-cu ildə Saraçlı yedillik məktəbin birinci sinifinə daxil olub, 1938-ci ildə həmin məktəbi bitirşmişdir.

1934-ci ildə Marneuli rayonunda pedaqoji məktəbinə daxil olub, 1941-ci ildə bitirmişdir.

1941-ci ildə Marneuli rayonundan Sovet ordusunda xidmətə getmişdir. 1946-cı ilin oktyabrında SSRİ ali sovetinin göstərişinə əsasən tərxis olunmuşdur.

1946-cı ildən 1948-ci ilə kimi Bolnisi rayonunun İmir – Həsən yeddillik məktəbində müəllim işləmişdir.

1948-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Dil və Ədədbiyyat fakultəsinə daxil olub, 1952-ci ildə İnstitutu bitirib Maarif Nazirliyinin əmrinə əsasən Qasım İsmayılov rayonuna müəllim təyin edilmişdir.

1953-cü ilin avqust ayından 1957-ci ilə kimi Qasım İsmayılov rayonunun Naftalan qəsəbəsində dərs hissə müdiri işləmişdir.

1957-ci il dərs ilindən Bolnisi rayonunun Saraçlı orta məktəbində dil və ədəbiyyat müəllimi işləmişdir.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

 

Tam adı:Mehrabov Xələddin Yunis


Mehrabov Xələddin Yunis  oğlu 1937-ci ilin sentyabrın 5-də  Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində kolxoşçu ailəsində anadan olmuşdur. 1946-cı ildə Saraçlı səkkizillik məktəbin birinci sinifinə daxil olub, 1954-cü ildə həmin məktəbi bitirşmişdir.

1954-cü ildə Arıxlı orta məktəbinin 9-cu sinifinə daxil olmuş və 1957-ci ildə Arıxlı orta məktəbini bitirmişdir.

1957-ci ildə Bakıda Xarici Dillər İnstitutunun 1-ci kursuna daxil olmuş və 1962- ci ildə həmin İnstitutu bitirib, Saraçlı orta məktəbinə alman dili müəllimi təyin olunmuşdur.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

 

Tam adı:Mehrabova Gülnaz Qədir


Mehrabova Gülnaz Qədir qızı  1960-cı ilin oktyabrın 12-də  Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində kolxoşçu ailəsində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Saraçlı orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olub, 1978-ci ildə həmin məktəbi bitirşmişdir.

1979-cu ildə KDPİ-nin fizika-riyaziyya fakultəsinə qəbul olunmuş və 1983-cü ildə riyaziyyat ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.

30.04.1990 tarixindən Saraçlı Orta Məktəbinə əmək təlimi müəlliməsi işləmişdir.

02.09.1991 tarixindən isə qrup  və riyaziyyat müəlliməsi işləmişdir.

Tam adı:Məmmədov Lətif Məmməd


Məmmədov Lətif Məmməd oğlu 1937-ci ilin mayın 5-də  Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində kolxoşçu ailəsində anadan olmuşdur. 1945-ci ildə Saraçlı səkkizillik məktəbin birinci sinifinə daxil olub, 1953-cü ildə həmin məktəbi bitirşmişdir.

1953-cü ildə Azərbaycan Bədən tərbiyəsi texnikumuna daxil olmuş və 1956-cı ildə həmin texnikumu bitirdikdən sonra təyinatla Saraçlı orta məktəbinə Bədən tərbiyəsi müəllimi təyin olunmuşdur.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

 

Tam adı:Mirzəyev Vilayət Namaz


Mirzəyev Vilayət Namaz oğlu 1939-ci ilin mayın 5-də  Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində ailəsində anadan olmuşdur. 1946-cı ildə Saraçlı səkkizillik məktəbin birinci sinifinə daxil olub, 1954-cü ildə həmin məktəbi bitirşmişdir.

1955-ci ildə Arıxlı orta məktəbinin 9-cu sinifinə daxil olub, 1957-ci ildə Arıxlı orta məktəbinin tam kursunu bitirmişdir.

1957-ci ildə Kirovabad Pedqaoji İnstitutunun 1-ci kursuna daxil olmuşdur. H.Zərdabi adına Kirovabad Pedqaoji İnstitutunu 1962-ci ildə bitirmişdir.

Həmin ili Kəpənəkçi orta məktəbində kimya-biologiya müəllimi işləmişdir.

1964-cü ildən Saraçlı orta məktəbində kimya-biologiya müəllimi işləmişdir.

Tam adı:Əhmədov Əhməd Mövlüd


Əhmədov Əhməd Mövlüd oğlu 1944-cü ildə Bolnisi rayonunun Saraclı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. 1952-ci ildə həmin kəndin orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşdur və 1960-ci ildə həmin məktəbi 8-ci sinifini bitirmişdir.

1961-ci ildə Faxralı kənd orta məktəbinin 9-ci sinifinə daxil olub, 1963-cü ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1967-ci ildə V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna daxil olmuş və 1974-cü ildə həmin İnstitutun coğrafiya fakultəsini bitirmişdir.

Həmin ildən Saraçlı orta məktəbində Coğrafiya müəllimi işləməyə başlamışdır.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Musayev Firudin Veys


Musayev Firudin Veys oğlu 1949-cu il aprelin 22-də  Bolnisi rayonunun Saraclı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. 1956-cı ildə həmin kəndin orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşdur və 1966-ci ildə həmin məktəbi  bitirmişdir.

1966 – 1967- ci illərdə Sumqayıt şəhərində, daha sonra isə Marneuli şəhərində işləmişdir.

1968-ci ilin may ayında Sovet Ordusu sıralarına getmiş cə 1970-ci ildə əsgəri xidmətini bitirdikdən daha bir il Bakı şəhərində istehsalatda işləmişdir.

1971-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin coğrafiya fakultəsinə qiyabi qəbul olmuşdur. Qiyabi oxumaqla bərabər, həm də 1973-cü ildən Saraclı orta məktəbində coğrafiya müəllimi işləmişdir.

1976-ci ildə APİ-ni bitirmişdir.

01.11.1979-cu ildən məktəbin təşkilatçısı olub.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Musayev Ömər İsa


Musayev Ömər İsa oğlu 1929-cu il fevralın 15-də  Bolnisi rayonunun Saraclı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. 1936-cı ildə Saraçlı natamam orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşdur və 1942-ci ildə həmin məktəbin 7-ci sinifini  bitirmişdir.

1942-ci ildən 1945-ci ilədək Saraçlı kəndindəki kolxozda işləmişdir.

1945-ci ildə Faxralı orta məktəbinin 8-ci sinifinə daxil olub, 1949-cu ildə 11-ci sinifini bitirmişdir.

1949-cu ildə S.M.Kirov adına Aəzrbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi institutuna daxil olub, 1953-cü ildə oranı bitirmişdir.

1953-cü ilin avqustundan 1955-ci ilin avqustuna kimi Arıxlı orta məktəbində Bədən Tərbiyəsi müəllimi işləmişdir.

1955-ci ildən Saraçlı orta məktəbində Bədən Tərbiyəsi müəllimi işləmişdir.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Musayeva Safara İsa


Musayeva Safara İsa qızı  1950-ci  ildə Bolnisi rayonunun Saraclı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur. 1957-ci ildə Saraçlı orta məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşdur və 1967-ci ildə həmin məktəbin 10-cu sinifini  bitirmişdir. 1967- ci ildən 1968-ci ilədək Rustaveli adına Saraçlı kolxozunda işlədikdən sonra 1968-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Geoloji Coğrafiya fakultəsininin qiyabi şöbəsinə daxil olmuşdur və 1974-cü ildə oranı bitirmişdir.

Ali məktəbi qiyabi oxuduğu müddət ərzində 1969-cu ildən 1972-ci ilə qədər Azərbacyan SSR Elmılər Akademiyasının nəzdində olan Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası Baş Redaksiyasında kargüzar və kiçik redaktor vəzifəsində işləmişdir.

1972-ci ildən  01.07.2010 tarixinə qədər Saraçlı orta məktəbində coğrafiya müəlliməsi işləmişdir.

Tam adı:Namazov Oruc Məhəmməd


Namazov Oruc Məhəmməd oğlu  1920-ci  ildə Bolnisi rayonunun Saraclı kəndində kəndli  ailəsində anadan olmuşdur.  1927-ci ildə Saraçlı kəndindəki ibtidai məktəbin birinci sinifinə daxil olmuşdur. Həmin məktəbi bitirdikdən sonra təhsilini davam elətdirmək üçün 1936-cı ildə Faxralı orta məktəbinə daxil olmuş və 1942-ci ildə bitirmişdir. Faxralı orta məktəbini bitirdikdən sonra indiki Dmanisi rayonunda iki aylıq pedminimum adlanan kursu bitirmişdir.

1944-cü ilin sentyabr ayında Faxralı kəndindəki Şaxbuzlu ibtidai məktəbinə müəllim təyin olunmuş və bir müddət işlədikdən sonra 1946-cı ildə Samsverisi kəndinə müəllim təyin olunmuşdur. 1947-ci ildə yenidən Şaxbuzlu ibtidai məktəbinə göndərilmişdir və 1956-cı ilə qədər həmin məktəbdə işləmişdir.

1957-ci ildən Saraçlı orta məktəbində ibtidai sinif müəllimi işləmişdir.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Nazarov Veys Namaz


Nazarov Veys Namaz oğlu  1915-ci  ildə Bolnisi rayonunun Saraclı kəndində kəndli  ailəsində anadan olmuşdur.  1928-ci ildə Saraçlı ibtidai məktəbinə daxil olub 1931-ci ildə bitirmişdir.

1932-ci ildə Faxralı yediillik məktəbinə daxil olmuş 1934-cü ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1935-ci ildə Dmanisi pedaqoji texnikumuna daxil olmuşdur. 1937-ci ildə texnikumu bitirib, 1938-ci ildə Aspindza rayonunun İndusa kəndindəki ibtidai məktəbinə müdir təyin olunmuşdur. 1939-cu ildə hərbi xidmətə getmişdir. 1940-cı ildə Bessarabiyanın azad edilməsində iştirak etmişdir.

1941-ci ildən 1942-ci ilə qədər Böyük Vətən müharibəsində iştirak etmişdir. 1942-ci ilin mart ayında ağır yaralandığına görə hərbixidmətdən tərxis olunmuşdur.

1943-cü ildə Saraçlı yeddiillik məktəbinə hərbi təlim müəllimi təyin olunmuşdur.

1952-ci ildən pedaqoji fəaliyyətini həmin məktəbdə davam etdirmişdir.

1970-ci ildə əməkdar müəllim adını almışdır.

1975-ci ildən fərdi təqaüdçü olmuşdur.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Nazıyeva Həqiqət Alı


Nazıyeva Həqiqət Alı qızı  1927-ci  ildə Lüksemburq rayonunun Saraclı kəndində kolxozçu  ailəsində anadan olmuşdur.  1935-ci ildə Saraçlı natamam orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuşdur. 1943-cü ildə həmin məktəbin 7-ci sinifini bitirib, Marneuli pedaqoji texnikumuna qəbul olunmuşdur. 1947- 1948-ci  tədris ilində təyinatla Saraçlı orta məktəbinə müəllim təyin olunmuşdur.

1950-ci ildə təhsilini artırmaq üçün Bakı şəhərindəki Azərbaycan Dövlət Pedaqoju İnstitutunun dil-ədəbiyyat fakultəsinin qiyabi şöbəsinə daxil olmuşdur və 1955-ci ildə bitirmişdir.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Nazıyev İsa Ağa Məmməd


Nazıyev İsa Ağa Məmməd oğlu   1911-ci  ilin may ayının 10-da  Bolnisi rayonunun Saraclı kəndində kəndli  ailəsində anadan olmuşdur.  1923-cü ildə Saraclı ibtidai məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuş,  1927-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. Həmin ili  1 sentyabrında Borçalı 7 illik məktəbinə daxil olub, 1930-cu ildə bitirmişdir. 1930-cu uldə Borçalı Pedaqoji texnikumuna daxil olub 1933\34-cü ildə bitirmişdir.

1933\34-cü tədris ilində Ermənistan Respublikasının Amassiya rayonunun Ellər oğlu kəndində ibtidai məktəbdə müəllimlik vəzifəsində işləmişdir. 1934\35-ci tədris ilində Daşdıqullar ibtidai məktəbində müdir işləmişdir. 1935\36-cı tədris ilindən 1937\38-ci tədris ilini kimi Bolnisi rayonu Kəpənəkçi 7 illik məktəbində müəllim işləmişdir.

1938\39-cu tədris ilindən etibarən Saraclı orta məktəbində müəllim vəzifəsində işləmişdir.

1948-ci ildən Saraclı kənd sovetinin deputatı olmuşdir. Əməkdə qüsursuz işlədiyinə görə adları gösgtərilə  bir neçə medallarla təltif olunmuşdur:

  • Za doblestniy trud

  • Za trudovoe otliçne

  • Za tdudovuyu doblest

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Nazıyeva Dilşad Mövlüd


Nazıyeva Dilşad Mövlüd qızı 1928-ci ildə Bolnisi rayonunun Saraclı kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Saraclı natamam orta məktəbində alaraq, 7-ci sinifi qurtardıqdan sonra 1942-43 -cü tədris ilində Borçalı rayonunun M. Kalinin adına pedaqoji məktəbə daxil olub. 1947-ci ildə orani bitirdikdən sonra həmin ili öz doğma kəndində ibtidai sinif müəllimi təyin olunmuşdur.

Öz biliyini artırmaq məqsədi ilə 1950-ci ildə Tbilisi şəhərində A.S.Puşkin adına dil – ədəbiyyat müəllimlə institutunun qiyabi şöbəsinə daxil olmuşdur və 1954-cü ildə bitirmişdir.

Tam adı:Osmanov Osman Əhməd


Osmanov Osman Əhməd oğlu 22 mart 1936-cı ildə Gürcüstan SSR, Bolnisi rayonunun Saraclı kəndində anadan olmuşdur.

1943-cü ildə Saraclı səkkizillik məktəbinin 1-ci sinfinə daxil olub, 1951-ci ildə 8-ci sinfini bitirmişdir.

1952-ci ildə Arıxlı orta məktəbinin 9-cu sinifinə qəbul olub, bir il oxuduqdan sorna Azərbaycan SSR, Ağstafa rayonunun Yenigün orta məktəbinin 10-cu sinifinə daxil olub, 1954-cü ildə həmin məktəbi qurtarmışdır.

1954-cü ildə Kirovabad Dövlət Pedaqoji institutununun fizika- riyaziyyat fakultəsinə qəbul olub, 1959-cu ildə həmin fakultəni bitirmişdir.

1959-cu ildən Saraclı orta məktəbində riyaziyyat müəllimi işləmişdir.

01.03.1968 – 22.06.1978-ci illərdə ibtidai siniflər üzrə dərs hissə müdiri işləmişdir

Tam adı:Nəbiyev Hüseyn Paşa


Hüseyn Paşa oğlu Nəbiyev 1952 - ci ildə Gürcüstanın Borçalı mahalının Bolnisi rayonunun SARAÇLI kəndində anadan olmuşdur. 1959 - cu ildə SARAÇLI orta məktəbinin 1- ci sinifinə getmiş, 1969 - cu ildə məktəbi ə'la qiymətlərlə bitirdikdən sonra Azərbaycana gəlmiş və 1- il Poltexnik İnistitunun avtomobil nəqliyyatı fakültəsində oxumuşdur.
1970 - ci ildə ADU (Azərbaycan Dövlət Universiteti) - nun fizika fakültəsinə daxil olmuş və 1975 - ci ildə oranı yüksək qiymətlərlə bitirmişdir.
Tələbə ikən FTP ( Fizika Tverdıx Poliprovodka ) jurnalında "A3, B4 birləşmələrinin fotoelektrik xassələrinin tədqiqi" mövzusunda elmi məqaləsi dərc olunmuşdur.
1975 - ci ildə təyinatla Sabirabad şəhərinə göndərilmiş 1- il Sabirabad şəhərində fizika müəllimi işlədikdən sonra, tələbnamə ilə 1976 - cı ildə doğma Saraçlıya qayıtmış və Saraçlı orta məktəbində fizika müəllimi kimi fəaliyyətə başlamışdır.
1989 - cu ildən, 2007 - ci ilə kimi Saraçlı orta məktəbində Direktor vəzifəsində çalışmışdır. İşlədiyi müddətdə " Metodist müəllim", "Ali dərəcəli fizik" adına layiq görülmüş və fizika fənni üzrə Rayon olimpiyada komissiyasının rəhbəri olmuşdur. Dəfələrlə kənd sovetliyinə deputat seçilmiş və bu müddət ərzində Saraçlı orta məktəbi pilot məktəb, fizika - riyaziyyat profilli məktəb kimi fəaliyyət göstərmiş, rayonda Üç məktəb içərisindən "Qrand" alan məktəb olmuşdur. Hüseyn Nəbiyev dəfələrlə tərifnamə və mükafatlara layiq görülmüşdür.
"Dünyanın səsi" qazetinin redaksiya heyyətinin üzvü, fənn yoxlama komissiyasının zona üzrə üzvü olmuşdur.
Hüseyn Nəbiyev 2008 - ci ildən daimi yaşayış yerini dəyişərək Azərbaycana gəlmiş və Sumqayıt Dövlət Univeristetində çalışmağa başlamışdır.
Hazırda təqaüdçü müəllim kimi SDU - nun əməkdaşıdır.

Tam adı:Ramazanov Alı Nəbi


Ramazanov Alı Nəbi oğlu 1912-ci ildə Bolnisi rayonunun Saraclı kəndində kasıb ailədə anadan olmuşdur. 1922-ci ildə Saraclı  4 illik məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olub və 1926-cı ildə həmin məktəbin 4-cü sinifini bitirmişdir. Həmin ili Sarvan 7 illik məktəbin 5-ci sinifinə daxil olub 1929-cu ildə qurtarmışdır.

1929-cu ildə Tbilisi pedaqoji məktəbininin 1-ci sinifinə qəbul olunub və həmin məktəbin 3-cü sinifini 1932-ci ildə bitirib.

1932-ci ilin avqustun 20-də Saraclı natamam məktəbinin müəllimi təyin olunmuşdur.

1937-ci ilin avqustun 20-dən öz xahişi və ərizəsinə görə Aspinza rayonuna müəllim təyin olunmuşdur. Həmin məktəbdə 1942-ci ilin sonuna kimi zavuç və direktor olaraq işləmişdir.

Hərbi çağırış münasibətilə işdən azad olunaraq Bolnisi rayonu hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə göndərilmişdir.

1943-cü ilin mart ayında ağır yaralı olmasına görə kəndə qayıtmışdır.

1943-cü ilin avqust ayından İmirhəsən 7 illik məktəbinə direktor təyin edilmişdir.

Oradan 1945-ci il 15 yanvardan Zvel-kvem natamam orta məktəbinə təyin olunmuşdur.

Həmin məktəbdə 1951-ci il dərs ilininin sonuna kimi oraya işlədikdən sonra ailə vəziyyətinə və öz xahişinə görə Saraclı natamam məktəbinə müəllim təyin olunmuşdur.

Tam adı:Sofuyev Məhəmməd Xələf


Sofuyev Məhəmməd Xələf oğlu 1914-cü ildə Bolnisi rayonunun Saraclı kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşdur. 1930-cu ildə Saraclı 7 illik məktəbinə daxil olmu. Və 1937-ci ildə həmin məktəbi bitirib, 1937/38-ci  tədris ilində Marneuli Pedoqoji Texnikumunun birinci kursuna daxil olmuşdur və 1939/40-cı tədris ilində bitirmişdir.

1940-cı ilin 1 sentyabrından Axalçıx rayonunun Dvari kəndinin ibtidai məktəbində müəllim işləmişdir.

1941-ci il 22 iyunundan Sover ordusu sıralarına göndərilmişdir, Böyük vətən müharibəsində iştirak edərək 1942-ci il 1 sentyabrıdan Sovet ordusu sıralarından azad olunmuşdur.

1943/44-cü ilin 1 sentyabrından Molla Əhmədli ibtidai məktəbində 1946-cı ilin avqust ayına qədər müəllim işləmişdir.

1946-cı il 1 sentyabrından Saraclı orta məktəbində müəllim işləmişdir.

 

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Zeynalov Fərman Əsəd


Zeynalov Fərman Əsəd oğlu 1939-cu ildə Bolnisi rayonunun Darbaz kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur.

1949-cu ildə Darbaz orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuş və 1959-cu ildə həmin məktəbin 10-cu sinifini bitirmişdir.

1960-cə lildən 1964-cü ilədək hərbi xidmətdə olmuşdur.

1965-ci ildə Bakı plan-uçot texnikumuna daxil olub, 1967-ci ildə texnikumu bitirmişdir.

1967-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedoqoji dillər institutunun rus dili və ədəbiyyatı fakultəsinin qiyabi şöbəsinə daxil olmuşdur və 1973-cü ildə bitirmişdir.

1968- cil ildən Saraclı orta məktəbində rus dili və ədəbiyyatı müəllimi işləmişdir

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Allah Rəhmət Eləsin.

Tam adı:Abdullayev Nofəl Mahmud


Abdullayev Nofəl Mahmud oğlu  1961-ci ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində  anadan olmuşdur.

1969-cu ildə Saraçlı orta məktəbinə daxil olmuş və həmin məktəbi bitirmişdir.

1978-ci ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarix fakultəsinə daxil olmuş və 1985-ci ildə həmin universiteti bitirmişdir.

1984-cü ildən 1987-i ilə qədər Azərbaycan SSR-in Kəlbəcər rayonunda müəllim işləmişdir.

22.09.1990-cı ildən 18.11.1993-cü ilə qədər Saraçlı orta məktəbində tarix müəllimi işləmişdir.

Tam adı:Hüseynov Nuru Həsən


Hüseynov Nuru Həsən oğlu  1934-cü ildə Saraçlı kəndində anadan olmuşdur. 1944-cü ildə Saraçlı səkkizillik məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuş və 1952-ci ildə bitirmişdir.

1952-ci ildə Arıxlı orta məktəbinə daxil olmuş və 1954-cü ildə həmin məktəbin 11-ci sinifindən Sovet hərbi sıralarına germişdir. 1957-cil ildə hərbi sıralardan təxris olunduqdan sonra həmin ili Saraçlı orta məktəbinin 11-ci sinifinə daxil olmuşdir.

1959-cu ildə orta məktəbi bitirərək Kirovabad İnşaat texnikumunun 3-cü kursuna “mülki və sənaye binaları tikintisi” şöbəsinə daxil olmuşdur. 1

1962-ci ildən 1996-cı ildə qədər  həmin texnikumu bitirdikdən sonra Saraçlı orta məktəbində rəsmxət müəllimi işləmişdir.

Tam adı:Hüseynov Nəbi Məhəmməd


Hüseynov Nəbi Məhəmməd oğlu 1953-cü ildə Bolnisi rayonunun Saraçlı kəndində anadan olmuşdur.

1960-cı ildə Saraçlı orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuşdur və 1970-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1970-ci ildə AKTU-nun 1-ci kursuna daxil olmuşdur və 1975-ci ildə AKTU-nun mexanikləşdirmə fakultəsini bitirmişdir.

1975-ci ildən 1992-ci ilə qədər Saraçlı orta məktəbində maşınşünaslıq  dərsi üzrə müəllim işləmişdir.

 

Haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur. Allah rəhmət eləsin

Tam adı:İsayev Sabir Abil


İsayev Sabir Abil oğlu  1945-ci ildə Bolnisi rayonunun Saraçlı kəndində anadan olmuşdur.  1951-ci ildə Bolnisi rayonunda rus orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuşdur və 1961-ci ildə bitirmişdir.  1961-ci ildə Bakı şəhərində M.F.Axundov aında dillər institutunun rus dili və ədəbiyyatı fakultəsinə daxil olmuşdur və 1966-cı ildə həmin  insitututu  bitirmişdir.

20 avqust 1966-cı ildən 1967-ci ilin noyabr ayına qədər Gürcüstanın Saqaredjo rayonunun Ləmbəli səkkizillik məktəbində rus dili və ədəbiyyatı fənni üzrə müəllim işləmişdir.

1967-ci ilin noyabr ayından 1968-ci ilin dekabr ayına qədər əsgərlik xidmətini yerinə yetirmişdir

15 yanvar 1969-cu ildən Sararçlı kənd orta məktəbində rus dili və ədəbiyyatı fənni üzrə müəllim işləmişdir.

Tam adı:İsayev Xanlar Mahmud


İsayev Xanlar Mahmud oğlu 1936-cı ildə Bolnisi rayonunun Saraçlı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur.  1944-cü ildə Bolnisi rayonunda rus orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuşdur.  O məktəbdə 5-ci sinifini bitidikdən sonra Saraçlı səkkizillik məktəbinə dərsə davam etmişdir və 1953-cü ildə bitirmişdir.  1953-cü ildə Arıxlı orta məktəbinə daxil olmuşdir və 1955-ci ildə oranı bitirərərk Bakı şəhərində M.F.Axundov aında dillər institutunun rus dili və ədəbiyyatı fakultəsinə daxil olmuşdur.

1960-cı ildən həmin insitututu bitirərək Saraçlı orta məktəbində rus dili və ədəbiyyatı fənni üzrə müəllim işləmişdir.

Tam adı:İsmayılova Bilginaz Seyfəddin


İsmayılova Bilginaz Seyfəddin qızı 1955-ci ildə Bolnisi rayonunun Saraçlı kəndində kolxozçu ailəsində andan olmuşdur.

1962-ci ildə Saraçlı orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuş və 1972-ci ildə həmin məktəbin 10-cu sinifini bitirmişdir.

1972-ci ildə Lenin adına APİ-nin biologiya fakultəsinə daxil olmuş və 1976-cı ildə həmin institutu bitirmişdir.

İnstitutu bitirdikdən sonra  1993-ci ilə qədər Saraçlı orta məktəbində texniki kabinetində lobarant və əmək müəllimi işləmişdir.

09.02.1993-cü ildə haqqın rəhmətinə qovuşmuşdur.

Tam adı:Məmmədov Quşnar Dursun


Məmmədov Quşnar Dursun oğlu 19 aprel 1946-cı ildə Bolnisi rayonunun Saraçlı kəndində kolxozçu ailəsində anadan olmuşdur.

1953-cü ildə Saraçlı orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuş və həmin məktəbi 1964-cü ildə bitirmişdir.

1964-cü ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan pedoqoji Dillər institutuna daxil olmuş və 1969-cu ildə rus dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir.

1969-cu ildən Saraçlı kənd orta məktəbində rus dili və ədəbiyyatı fənni üzrə müəllim işləmişdir.

Tam adı:Qəribov Tariel Əhməd


Qəribov Tariel Əhməd oğlu 1946-cı il martın 7-də Bolnisi rayonunun Bolnisi qəsəbəsində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur.

1952-ci ildə Saraçlı orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olub, 1963-cü ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1963-cü ildə V.İ.Lenin adına APU-nun fililoji fakültəsinə qəbul olunmuş və 1967-ci ildə institutu bitirərək Gürcüstan SSR Maarif Nazirliyinin sərəncamına göndərilmişdir.

1967-ci ildən 1970-ci ilin fevral ayınadək Saqareco rayonunun Ləmbəli 8 illik məktəbində, 1970-ci ilin fevralından avqust ayınadək Qardabani rayonunun Qaaratəhlə 8 illik məktəbində işləmişdir.

1970/71-ci tədris ilindən   1998-ci ilə qədər Saraçlı kənd orta məktəbində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi işləmişdir.

02.06.1998  tarixində  haqqın rəhmətində qovuşmuşdur. Allah Rəhmət Eləsin

Tam adı:Ramazanov Teymur Alı


Ramazanov Teymur Alı oğlu 29 sentyabr 1960-cı ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində anadan olmuşdur.  1967-ci ildə Saraçlı orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuş və 1977-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1978-ci ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedoqoji İnstitutunun rus dili və ədəbiyyatı fakultəsinə daxil olmuş və 1983-cü ildə həmin insititutu bitirmişdir.

İnstittutu bitirdikdən sonra 1983-cü ildən 1988-ci ilə qədər Azərbaycan SSR  Ağdam rayonu Salahlı kənd orta məktəbində öz ixtisası üzrə işləmişdir.

21 dekabr 1988-ci ildən isə Saraçlı orta məktəbində rus dili və ədəbiyyatı üzrə müəllim işləmişdir.

 

Tam adı:Şərifov Novruz Paşa


Şərifov Novruz Paşa oğlu 1950-ci ilin martın 22-də Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində anadan olmuşdur.

1957-ci ildə Saraçlı orta məktəbinin 1-ci sinifinə getmiş və 1967-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. Məktəbi bitirdikdən sonra Bakıda metro tikinti idarəsində fəhlə kimi işə başlamışdır. 1969-cu ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsu institutuna qəbul olunmuşdur. 1973-cü ildə Ordu siralarına çağrılmışdır.  Ordudan qayıtdıqdan sonra Bakıda 5 nömrəli məktəbdə 1976-cı ilə qədər Bədən tərbiyəsi müəllimi işləmişdir.

1976-cı il avqust ayından  Bolnisi Azərbaycan orta məktəbində Bədən tərbiyəsi müəllimi işləmişdir.

20.10.1989 ildən Saraçlı orta məktəbində Bədən tərbiyəsi müəllimi  və 22.09.1990-dan hədə Hərbi Hazırlıq fənni üzrə müəllimi  işləmişdir.

07.03.2007  tarixində rəhmətə getmişdir. Allah Rəhmət Eləsin.

 

Tam adı:Sofiyeva Zərqələm Əmiraslan


Sofiyeva Zərqələm Əmiraslan qızı 1952-ci il sentyabr ayının 5-də Marneuli rayonunun Şulaveri stansiyasında anadan olmuşdur.

1960-cı ilin sentyabr ayında Saraçlı kənd orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuşdur və 1970-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir.

1970-ci ildə M.Əzizbəyov adına Şuşa pedoqoji texnikumuna daxil olmuş və 1972-ci ildə ibtidai sinif müəllimi ixtisası üzrə həmin texnikumu bitirmişdir.

1972-ci ildən  1993-cü ilə qədər Saraçlı kənd orta məktəbində ibtidai sinif müəllimi vəzifəsində işləmişdir.

Tam adı:Xəlilov İsmayıl Xəlil


Xəlilov İsmayıl Xəlil oğlu 1918-ci ildə Bolnisi rayonu Saraçlı kəndində yoxsul ailəsində anadan olmuşdur. 1937-ci ildə Saraçlı 7 illik məktəbin bitirdikdən sonra 1938-ci ildə Marneuli Dövlət Pedaqoji texnikumuna daxil olmuşdur.

1940-cı ildə həmin texikumu bitirdikdən sonra  1941-ci ildə Adigen rayonunun Pxero 7 illik məktəbində müəllim işləmişdir. 8 sentyabr 1941-ci ildən 18 may 1942-ci ilə kimi Böyük Vətən müharibəsində olmuşdur.  18 may 1942-ci ildən 3 avqust 1944-cü ilə kimi Almaniyada əsir olmuşdur. 29 dekabr 1944-cü ildən 11 dekabr 1946-cı ilə kimi Moskvada dövlət yoxlama lagerində olmuşdur.  1948 -cil ildən 1951-ci ilə qədər Faxralı orta məktəbində müəllim işləmişdir.

30 mart 1951-ci ildə həbs olunmuş və 17 sentyabr 1955-ci ildə amnist sayəsində azad olunmuşdur.

1956-cı ildən Saraçlı orta məktəbində müəllim işləmişdir.